top of page
WhatsApp Image 2023-10-24 at 15.28.48 (2).jpeg

אליהו ירדני  - עצמאות תרבותית לישראל

מוביל תנועה חברתית בשם עצמאות תרבותית לישראל.  התנועה מבוססת על תיאוריות חדשות אתגריות על בסיס חכמת היהדות וההלכה המעשית. עצמאות תרבותית לישראל מובילה תפיסה חדשה ורעננה שמאתגרת את המשמעות של היהודי/ישראל בארצו.

עצמאות תרבותית לישראל פועלת לשינוי והפצת ידע, הבנה, תהליכים תרבותיים אישיים וחברתיים. עצמאות תרבותית מתרכזת בחתירה להבנה ודרך בתוך קונפליקטים עמוקים שמהווים מחסום ואתגר בימינו. אליהו דן ונוגע בלב האירוע הפנימי והנפשי בחברה הישראלית בעת וזו ומכך באירוע שבין אדם לחברו.

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
Eliyahu Yarden - The best people grow from giving love and not sowing hate

Eliyahu Yarden - The best people grow from giving love and not sowing hate

01:15
Play Video
אליהו ירדני | Eliyahu Yardeni - גילוי הנשמה הינו תהליך עמוק שהופך אותנו לטובים יותר.

אליהו ירדני | Eliyahu Yardeni - גילוי הנשמה הינו תהליך עמוק שהופך אותנו לטובים יותר.

01:28
Play Video
Eliyahu Yardeni -To build a family, connect with your true purpose

Eliyahu Yardeni -To build a family, connect with your true purpose

01:01
Play Video
אליהו ירדני - Eliyahu Yardeni

הצטרפו למהפכה התרבותית הגדולה של ישראל.

אליהו ירדני - מוביל התנועה ומומחה בקבלה וזוהר

התמחות: עצמאות תרבותית, פילוסופיה יהודית מתקדמת, תפיסה  חדשה לישראליות.

המסר: שינוי תרבותי בארץ ישראל, הגברת התודעה וההבנה של היהודי/ישראלי בארצו.

bottom of page